Våra garantier

Vår ambition är att det inte skall finnas någon anledning till missnöje med oss.

När det gäller priset garanterar vi att det pris vi lämnar står fast om inte förutsättningarna ändras efter lämnad prisuppgift.

Genom auktorisationen ställs många och höga krav på oss. Från omgivningen är också mångas blickar riktade på oss. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Om något ändå skulle gå snett är vi underställda begravningsbranschens reklamationsnämnd vars utslag drabbar begravningsbyrån mycket hårdare än vad Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) gör.

Kunden garanteras dessutom alltid ekonomisk ersättning genom en särskild garantifond som förvaltas av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, i de fall byrån inte skulle hörsamma någon av reklamationsnämndernas utslag.

Vi vet att det kan vara svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har en god erfarenhet av någon. Du är därför alltid välkommen att ringa eller besöka oss utan någon som helst förpliktelse från din sida. Vi delar gärna med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och informationsskrifter för att du lättare skall kunna fatta ditt beslut. Du kan också fråga om andras referenser hos oss.