Våra garantier

Vår ambition är att det inte skall finnas någon anledning till missnöje med oss.

När det gäller priset garanterar vi att det pris vi lämnar står fast om inte förutsättningarna ändras efter lämnad prisuppgift.

Genom auktorisationen ställs många och höga krav på oss. Från omgivningen är också mångas blickar riktade på oss. Vi arbetar under tystnadsplikt.

Om något ändå skulle gå snett är vi underställda begravningsbranschens reklamationsnämnd vars utslag drabbar begravningsbyrån mycket hårdare än vad Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) gör.

Kunden garanteras dessutom alltid ekonomisk ersättning genom en särskild garantifond som förvaltas av Sveriges Begravningsbyråers Förbund, i de fall byrån inte skulle hörsamma någon av reklamationsnämndernas utslag.

Vi vet att det kan vara svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har en god erfarenhet av någon. Du är därför alltid välkommen att ringa eller besöka oss utan någon som helst förpliktelse från din sida. Vi delar gärna med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och informationsskrifter för att du lättare skall kunna fatta ditt beslut. Du kan också fråga om andras referenser hos oss.

Det här betalar du för

Det vi tar betalt för är den tid vi ägnar åt dig, den döde och begravningen. Du får så småningom en samlingsfaktura med alla begravningens kostnader upptagna.

Vi hjälper till att få ut de försäkringsbelopp efterlevande har rätt till. Om det saknas pengar i dödsboet, tillhandahåller vi underlag och information från kommunen.

Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter.

Prisuppgifter och fakta om det vi så småningom kommer överens om, får du alltid med dig hem. De priser vi lämnar, garanterar vi. Vi är övertygade om att den prismodell vi tillämpar kommer att kännas som en trygghet för dig.

Svan i vatten framför en vassrugg