Efter kundbesöket

Du får med dig ett informativt material för att hemma kunna gå igenom allt som vi kommit överens om - en tydlig dokumentation med tider, platser och prisuppgift på allt vi har bestämt tillsammans. Du får också med dig några värdefulla skrifter som repeterar vad vi gått igenom. Det är mycket som ska ordnas i samband med ett dödsfall och vår ambition är att informera om allt. Vi har också musik på band och CD som du kan lyssna på och välja bland.

Korg med lingonris