Bisättning / personligt avsked

Bisättning

Bisättning är ett gammalt ord som innebär att den döde i sin kista förs till den lokal där begravningsceremonin skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal.

Några vill att vi kör förbi den dödes bostad eller annan plats som betytt mycket för den döde. Vi tillgodoser era önskemål om eventuell färdväg, bisättningsbukett eller annan dekoration på kistan eller om du vill att vi skall lägga med något i kistan.

Personligt avsked

Med personligt avsked menar vi den stund då du får tillfälle att ta farväl av den döde i kistan. Vi har då gjort i ordning den döde på det sätt vi kommit överens om.

Att känna oro inför att se den döde är alls inget ovanligt. Vi är vi därför angelägna om att du och övriga närstående är väl förberedda på den här stunden. Det gäller inte minst barn. Vår erfarenhet har lärt oss att förberedelserna är avgörande för om det personliga avskedet skall bli en minnesvärd stund.

Vi lägger stor vikt vid att det personliga avskedet sker så att ni får möjlighet att vara för er själva med den döde. Vi hjälper också till med eventuell diktläsning, musik eller annat som du tycker skulle vara värdefullt. Kanske du vill att prästen skall vara med. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet, men det är du som slutligen avgör.

Träd i skog