Begravningsceremonin

Vi strävar efter att just den begravning som du arrangerar blir så bra som möjligt och att alla detaljer förbereds på rätt sätt. Det viktigaste är att du och övriga närstående känner er nöjda och trygga, men att också övriga begravningsgäster får en upplevelse att minnas.

Vi har resurser att ordna det som behövs. Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

Du får ett minnesalbum där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande präst, organist o s v finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Ett minne som vi vet att du kommer att få glädje av.

Musik

Vi behöver musik i alla situationer i livet - till uppbyggelse, till glädje, till tröst.

Orgelmusik inleder och avslutar en traditionell begravningsgudstjänst. Har du önskemål om viss musik hjälper vi Er att få den musik som passar. Ibland klingar viss musik inte speciellt bra på just orgel. Säkert kan vi gemensamt komma fram till ett klokt musikval. Här kan du få inspiration i musikvalet.

Det är inte ovanligt att man förutom orgelmusik önskar solosång eller musik för något annat instrument som t.ex. fiol, flöjt, trumpet, violoncell. Vi har många duktiga sångare och musiker i Söderhamn med omnejd och vi kan förmedla kontakt.

Psalmvalet gör man tillsammans med prästen.

Ett löv som flytter i vattnet