Livsarkivet

Omtanke om sina närmaste kan var att fylla i ett livsarkiv, det är en vägledning den dagen man inte längre själv kan svara på de svåra frågorna. Vår erfarenhet är att familjer som har ett Livsarkiv till sin hjälp känner sig tryggare i beslutsprocessen.

Du väljer det som känns mest naturligt för dig. Livsarkivet på papper hämtar du hos oss eller så fyller du i livsarkivet på nätet. Det är kostnadsfritt och du kan när som helst logga in och uppdatera informationen. Vi bevakar dokumentet och ser till att dina anhöriga får det den dagen det behövs.

Livsarkivet

livsarkivet