Vardagens juridik

Det är tryggt både för dig själv och dina närmaste att det finns korrekta juridiska dokument. Du kan boka tid med en av våra jurister för genomgång men många av nedanstående dokument kan du också göra själv online via vår samarbetspartner Lexly

Samboavtal

Att vara sambo jämfört med att vara gift innebär en stor skillnad när förhållandet upphör – antingen på grund av separation eller på grund av dödsfall. Ett giftermål föregås i regel av ett samboförhållande och ett samboavtal är därför inget som är nödvändigt för alla sambor. Däremot bör alla som bestämt sig för att bli sambor skaffa sig rådgivning om vad som sker med gemensamma tillgångar och bostad om en separation blir nödvändig. Likaså är det bra att skaffa sig rådgivning om vad lagen medför vid en separation på grund av dödsfall ifall man har skaffat gemensamma barn.

Viktigt att veta är att sambor inte ärver varandra – varför testamentets betydelse är av stor vikt för sambor.

Äktenskapsförord

Vi hjälper Er som är gifta, eller inom kort kommer att ingå äktenskap, att upprätta ett avtal sinsemellan vari Ni reglerar vilken egendom som ska vara enskild och därmed inte ingå i en bodelning mellan Er då en sådan ska göras. Detta brukar vara särskilt önskvärt om den ena maken/blivande maken har en släktgård i sin ägo eller är ägare i ett företag

Bodelning

Bodelning ska ske då ett äktenskap upplöses – på grund av dödsfall eller skilsmässa – och kan ske under bestående äktenskap eller då ett samboförhållande upplöses. Bodelningen manifesteras i ett bodelningsavtal mellan de två parterna.

Detta avtal är nödvändigt exempelvis om man ska flytta över lånen från ena parten till den andra, ändra lagfarten på en fastighet och såklart för att bestämma vem som ska få vad av de gemensamma ägodelarna.

Vi hjälper er med rådgivning kring bodelningen samt upprättar ett bodelningsavtal åt Er om detta sedan efterfrågas.

Gåvobrev

Efter den 1 januari 2005 betalas inte längre gåvoskatt på gåvor erhållna från och med år 2005. Det finns ändå skäl att upprätta gåvobrev i vissa fall. Vid överlåtelse genom gåva av fast egendom och tomträtt finns formkrav på skriftlig handling. Vidare är skriftlig handling nödvändig för att en bostadsrättsförening ska registrera överföringen av en bostadsrätt.

I gåvobrev kan givaren förorda om olika villkor till exempel att gåvan ska vara enskild egendom eller utgöra förskott på arv.

Morgonglans