Testamente

Vem ärver vad?

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är att man vill:

1. skydda make/sambo

2. göra barnens arv till enskild egendom

3. utse en eller flera som arvtagare om man saknar bröstarvingar

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man som privatperson anlita professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Hos oss får du tillgång till den expertis som behövs för att upprätta ett juridiskt riktigt testamente.

Gör dina familjejuridiska dokument själv

Du kan göra många familjejuridiska dokument själv via vår samarbetspartner. Du kan arbeta med dina dokument när du vill och du har tillgång till deras kundtjänst också kvällstid om du har frågor. Denna onlinetjänst kan du använda när du är klar över vad du vill med t.ex. ditt testamente, gåvobrev, samboavtal etc. Webbtjänsten hjälper dig hela vägen till korrekt juridiskt giltiga dokument.

Till Lexly

Förvaring av testamentet

Originaltestamenten finns inte längre registrerade vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte.

Som auktoriserad begravningsbyrå kan vi på erbjuda säker förvaring och bevakning av testamentet i Livsarkivet. Du kan då vara trygg i att dina anhöriga meddelas om testamentets existens vid dödsfall.

Lugnet i skogen