Gravsättningen

 Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.   Saknas bärare ordnar vi ett bärarlag. Det är en självklar uppgift för oss att ansvara för att även gravsättningen sker utan besvär.   Har du valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.