Det här betalar du för

Det vi tar betalt för är den tid vi ägnar åt dig, den döde och begravningen. Du får så småningom en samlingsfaktura med alla begravningens kostnader upptagna.

Vi hjälper till att få ut de försäkringsbelopp efterlevande har rätt till. Om det saknas pengar i dödsboet, tillhandahåller vi underlag och information från kommunen.

Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter.

Prisuppgifter och fakta om det vi så småningom kommer överens om, får du alltid med dig hem. De priser vi lämnar, garanterar vi. Vi är övertygade om att den prismodell vi tillämpar kommer att kännas som en trygghet för dig.