Begravningsceremonin

 

Vi strävar efter att just den begravning som du arrangerar blir så bra som möjligt och att alla detaljer förbereds på rätt sätt. Det viktigaste är att du och övriga närstående känner er nöjda och trygga, men att också övriga begravningsgäster får en upplevelse att minnas.

   Vi har resurser att ordna det som behövs.

   Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

   Du får ett minnesalbum där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande präst, organist o s v finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Ett minne som vi vet att du kommer att få glädje av.