Begravningsavgiften

Via skattsedeln betalar alla som är folkbokförda i Sverige en obligatorisk begravningsavgift. Avgiften skall täcka en del av de kostnader som uppkommer i samband med ett dödsfall och betalas oavsett vilken trosuppfattning man har.

I Begravningsavgiften ingår:
• Gravplats under 25 år.
• Gravsättning och kremering.
• Transporter av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni.
• Lokal för förvaring och visning av stoft.
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

De här tjänsterna skall även tillhandahållas utan kostnad i annan församling än där du är folkbokförd.

De tjänster dödsboet får betala för är bland annat
• Kista och påklädning
• Dekoration och blommor
• Annonsering
• Transport av kistan till bisättningslokal (lokal för förvaring och visning)
• Begravningsceremoni
• Bärare av kista i procession till graven
• Minnesstund
• Gravsten
• Skötsel av graven